Фермерска история от великотърновското село Къпиново

Предаване: Бразди, 27.02.2021