Изложбата "Ехо" - творби от миналото и тяхната съвременна рефлексия

В предаването
Всички броеве