Как персонажи от световноизвестни картини оживяват в духа на пандемичната обстановка?

В предаването
Всички броеве