Как се издирва и проучва българското културно богатство от различните етнографски области?

В предаването
Всички броеве