Корпорациите: дължима грижа (Due Diligence)

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Принудителният труд засяга световната икономика не по-малко от последиците на пандемията. За съжаление той е в основата и на т.нар. съвременно робство. 
Вижте как международното право въвежда закрила срещу полагане на принудителен труд и ограничава неговите последици.