Маски с мотиви от античните мозайки на Малката и Епископската базилика

Цялото предаване
В предаването
Части от предаването
Всички броеве