Мисията на училища "Втори шанс" в Португалия

Предаване: Отблизо, 03.10.2021

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Мисията на училища "втори шанс" в Португалия - как учители успяват да подадат ръка на отпаднали от образователната система деца разказва 
Поликсена Хардалова, вицепрезидент на училища "Втори шанс".