"Опитът" на Русана Бърдарска

В предаването
Всички броеве