Отворената наука в България – предизвикателства и перспективи

В предаването
Всички броеве