Писани каруци, изчезващи породи и ценности - равносметката на един нов българин от старо време

Предаване: Бразди, 01.05.2021

В предаването
Всички броеве