Познато ли ни е съчувствието към животните?

В предаването
Всички броеве