Призвание

Призвание
За продукцията

Документален филм, Швейцария, 2015 г., 52 мин.

Швейцарката Мара Казела отива в Хималая, в Индия. Тук тя се грижи за деца в неравностойно положение и се превръща в опора за техните семейства.