Професионална подготовка и занимания по интереси в Професионалната гимназия по икономика във Варна

В предаването
Всички броеве