Раните, които не зарастват и протегната ръка за помощ

В предаването
Всички броеве