Риболовът с мормишка – най-екстремното въдичарско преживяване

В предаването
Всички броеве