Сборникът "(Не) непознатият Георги Чендов" илюстрира живота и творческия път на известния русенец

В предаването
Всички броеве