Училище "Дръстър" е единственото иновативно спортно училище в страната

В предаването
Всички броеве