Университетският преподавател - реален авторитет или рисков интерпретатор

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Дискусията в студиото е с проф. Георги Каприев, преподавател във Философския факултет на СУ, и Харалан Александров – социален антрополог. Те разсъждават върху проблема за академизма и автономията на университетския преподавател в днешно време. Двамата изразяват солидарно съжалението си от световната тенденция за превръщане на академичните институти в търговски дружества.

Доц. д-р Харалан Александров - социален антрополог:

„Принципите на мениджмънта започнаха да се прилагат в университета.... И то е много видимо в България - университетите са корпорации или организации, които са в един съревнователен пазар, които се борят за студенти и съответно за финансиране.“

Проф. Георги Каприев, преподавател във Философския факултет на СУ:

„Голяма част от нашите университетски преподаватели /разбираме „европейски“/ не са университетски преподователи, защото не правят изследвания, защото сервират информационни пакети. Нашата работа не е да се надбягваме в информацията. Не мога да се надбягам с мрежата. Моята работа е в интерпретацията и основно – в аргументирането. Когато изискваме от студента да бъде студент, да изискваме и от преподавателя да бъде преподавател.“