Уравнения, свеждащи се до линейни чрез еквивалентни преобразувания

В предаването
Всички броеве