Вестниците в началото на демократичния преход

В предаването
Всички броеве