Юбилей на катедрата по орална хирургия на Медицинския университет в Пловдив

В предаването
Всички броеве