За необходимостта бибилиотеките да имат електронни и аудио книги

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

От няколко години въпросът за електронните и аудиокнигите се повдига в библиотечната общност. Има мнения, че вече е време да започнат да се предлагат електронни книги в библиотеките.

Българският читател е пират по необходимост. Той търси как да чете книги и като не намира легален начин, той прибягва към пиратство. 

Обединение между издатели, библиотеки и държава би трябвало да може да изготви регламент за ползването на електронни книги и през обществените библиотеки. Държавата трябва да изгради необходимата инфраструктура, за да може да се предлагат електронни книги и дигитално съдържание.

Пандемията е показала, че има промяна в потребителските очаквания и трябва да се отговори на тях.

В момента съществува регулация, по силата на която библиотеките имат право да отдават електронни киги в заем на обществеността. По силата на законово изключение библиотеките се ползват от пециален режим за отдаване на книги, за което не се изисква изрично съгласие на правоносителя. Въпросът, който възниква е дали електронните книги могат да се приранвят към хартиените.