Заплаха от нулева година?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В Пловдив студенти от няколко университета изразиха опасения, че тази академична година може да се окаже нулева. Заради дистанционната форма на обучение те не могат да провеждат практическите си занятия. Какво искат студентите? Бъдещите агрономи се притесняват, че няма да могат да завършат, за тях е много важно присъственото обучение, все още не са си взели някои практики заради затварянето на университета през пролетта. Студентите предлагат хибридно обучение. Има специалности, за които е невъзможно дистанционното обучение. Бъдещите агрономи са категорични, че с дистанционно обучение няма как да завършат. И може някои от студентите да откажат да заплатят таксите за този семестър. 

Христо Козарев, председател на Студентския съвет: Основното ни притеснение е, че нашите студенти няма да могат да получат своята практическа подготвеност дори след завършването си в Аграрния умиверситет, защото за един агроном това е от изключителна важност. Има невзрти практики още от миналия семестър и нещата се натрупват. Мисля, че ще настъпи хаос в нашия учебен процес. Искаме алтернатива  от управляващите как и по кое време ще си вземем практиките.

На същата позиция застават и студентите от АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев".