1000 години архиепископия в Охрид. Между фактите и историческите събития

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Тази конференция е продължение на честванията за 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил, обясни заместник-деканът на Историческия факултет на СУ доц. Георги Николов.

След падането на България под византийска власт през 1018 г. император Василий Втори понижава в ранг Българската патриаршия, която е обявена за автокефална архиепископия със седалище в Охрид.

През цялото време в историческите извори се съобщава, че това е Българска църква в Охрид. Това е нейното название и нейните пасоми са българи. Първият архиепископ е Йоан Дебърски.