Патриархат

Продукция: Патриархат

Епизод: 1
В предаването
Всички епизоди
Историята започва с раждането на Рангел. По същото време селският даскал Сава се жени за даскалицата Здравка, пристигнала в селото от голям град, никому непозната. Свекърът Петър Недев - заможен овчар, се безпокои за потеклото на снаха си и от това, че нищо не знае за нея. По-големият му син - шивачът Недю, предлага да понаучи нещо за снахата. Оказва се, че тя е била женена, но напуснала мъжа си и дошла в селото да се скрие от хорските одумки. Старият човек, здраво свързан със закостенелите традиции на този край, не може да приеме факта. Той пропъжда младите от дома си. Кметът ги настанява в къщата на Тодор Американеца, от дълги години забягнал в Америка. Недю скрива истината за клеветата пред снаха си и започва тайно да я ухажва, представяйки се като хрисим и благороден човек. Двама младежи от селото - Иван Бондов и Дочко Булгуров - учат в гимназията на окръжния град и делят една квартира. Всяка вечер идва учителката им по немски - Бела Слатинска, която върти любов с Иван, докато Дочко ги наблюдава скришом п