Чичото

В предаването
Всички епизоди
В килниката ненадейно пристига чичото на д-р Филипов. Бившият военен съобщава на своя племенник, че ще му гостува две седмици. Александър прави всичко възможно да го отстрани, но не успява. Чичото се запознава с лекарите и със съседката леля Минерва, която усилено кокетира с него. Гостът въвежда свой собствен военизиран ред - електроуредите работят по странна система, сестра Доковска е задължена да поддържа изключителна чистота, персоналът - да има ясен отговор на въпроса за или против НАТО. Чичото се намесва дори в лечението на пациентите. Чашата на търпението прелива, когато той решава да превърне клиниката във военннополева болница. накрая идва лелята на д-р Филипов и чичото с нежелание тръгва с нея.