Записки по българските въстания

Епизод: 9 Кървавото писмо
Записки по българските въстания
В предаването
Всички епизоди
Конакът в Копривщица е превзет от бунтовниците. Каблешков изпраща до Панагюрище писмо, подписано с кръвта на първия убит турчин. В него той описва събитията и призовава към всеобщо въстание. След получаването му Бенковски обявява началото на бунта. Панагюрските членове на революционния комитет, начело с председателя Павел Бобеков, се съмняват, че моментът е подходящ, но гърмежът на револверите на главните апостоли ги поставят пред свършен факт. На централния площад в Панагюрище се събират радостни хора. Под звън на църковни камбани Бенковски обявява селището за главен център на временното българско правителство. С песни и радостни викове панагюрските въстаници превземат конака. Бенковски, Волов, Икономов и Захари Стоянов взимат решение за сформирането на конница, която да бъде в помощ на въстаналите села. За главен войвода е избран Георги Бенковски. Панайот Волов, Георги Икономов и председателят на клисурския комитет Никола Караджов тръгват с малък отряд към Стрелча и Клисура.