Записки по българските въстания

Епизод: 6 Четвърти революционен окръг
Записки по българските въстания
В предаването
Всички епизоди
Букурещ, ноември 1875 година. Главният организатор на Старозагорското въстание въстание - Стефан Стамболов успява да се измъкне от преследването на турците и да поеме функциите си на председател на Централния таен революционен комитет. Заедно със своите съмишленици Панайот Волов, Иларион Драгостинов, Стоян Заимов, Георги Бенковски и Георги Икономов - също участници в неуспешното въстание, той решава да започне подготовката на ново въстание. Българските земи са разделени на четири революционни окръга - Търновски, Сливенски, Врачански и Панагюрски. Чрез жребий са определени и техните главни апостоли - Стефан Стамболов, Иларион Драгостинов, Стоян Заимов и Панайот Волов. Приели основния правилник на организацията, четиримата заминават за България. За помощници на Волов са определени Георги Бенковски и Захари Стоянов. Тримата започват обиколка на панагюрските села, срещат се с будни българи и създават комитети.