5 серия

В предаването
Всички епизоди
Ненадейното изчезване на братчетата на Камен помага на децата в борбата срещу Ташев. Журналист от вестник "Народна младеж" идва, за да разбере истината и да напише статия. От другата страна Добролюб решава да помогне на приятелите си, като им урежда среща с председателя на Районния съвет. Негов помощник успява да им намери място за ново игрище и игрите започват отново.