Земеделие зад манастирските земи

Предаване: Бразди, 14.06.2014

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Земеделие зад манастирските земи. Проект по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони в Клисурския манастир. Репортаж в Бразди.