Проблемите пред хората с увреждания, които са навършили пълнолетие

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве