Красимир Вълчев: Над 1000 училища ползват електроннни дневници

Предаване: Денят започва

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ние сме на последно място в ЕС по функционална грамотност. Красимир Вълчев обясни, че системите от миналия век са ориентирани преди всичко към знанията, а сега децата трябва да се ориентират и към уменията. Това предполага по-креативни учители, пренастройка на цялата система, префокусиране на системата към креативните учители. Те трябва да имат повече свобода, да провокират децата да мислят, да свързват умения. Според министърът служителите в регионалното управление не трябва да проверяват дали учителят е препуснал през всички теми, а дали е провокирал децата, дали е постигнал резултатите, които се очаква. Промяната предполага по-малко да се следва учебника, повече да се насочи образованието към уменията.

От догодина влизат нови изпити след 10-ти клас. Вълчев обясни, че от този изпит не зависи дали ученикът ще продължи в 11-ти клас и в този смисъл не е матура. Външното оценяване ще замери резултатите, ще бъде полезен за училищата, ще даде свидетелство след 10-ти клас. Ще има допълнителен план-прием след 10-ти клас, ако децата желаят да сменят училището.

Ще бъде увеличен приемът в професионално направление "Педагогика" и "Педагогика на обучението" като ще бъдат давани допълнителни стипендии. Стартира и нова национална програма "Мотивирани учители". Вълчев каза още, че продължава работата по това учителските заплати да нарастват, като целта е да достигне средно ниво от около 1500 лв. през 2021 г.

Миналата година бяха закупени шкафчета за всички училища за учениците от 1-ви до 7-ми клас, финансирани са Wi-Fi мрежи със защитена интернет среда. Над 1000 училища в момента ползват електронни дневници.

В новия закон е заложена промяна в смените в училище, но няма капацитет учениците да минат в една смяна. Близо 65 общини, близо 300 училища учат на двусменен режим. Министърът обясни, че има резерви в материалната база дори в големите градове по линия на намаляването на приема в едни училища и увеличаването в други. Задължително ще бъде необходимо дострояването на някои училища и построяването на нови. Предложено е на общините да разработят собствени програми като за най-големите градове срокът ще е до 10 години. Столична община планира строежа на четири училища.