Достоевски

Продукция: Достоевски

Епизод: 7
Достоевски
В предаването
Всички епизоди
Благодарение на Анна Григориевна, Достоевски успява да спази срока за написването на романа "Престъпление и наказание". Сталовски предвидливо го няма у дома, за да му го предаде. Литературният му агент обаче има добър план срещу възможни непочтени сделки. Двамата с Достоевски отиват при пристава на квартала, в който живее Сталовски, за да удостовери с печат, че на 1 ноември 1886, в точния час, е предаден ръкописът на романа, съгласно договора с издателя му.Прибирайки се, Сталовски е неприятно изненадан с пощата. Провалът му се... проваля. Достоевски поднася "оригинално и много литературно" предложение към Анна Григориевна да бъде негова спътница в живота. Искрена по природа, слушайки думите на писателя, тя изобщо не осъзнава, че разказът, който той би написал, всъщност се отнася за нея.Стенографката с радост приема и двамата заминават за Германия, а оттам Фьодор отново се озовава на рулетката в Баден Баден и увлечен в късмета, не спира, докато не загуби всичко, дори спестяванията на Анна и последни скъпоценно