Теорията и практиката на властта вчера и днес - репортаж на Катя Тодорова

Предаване: Панорама, 12.07.2013

В предаването
Части от предаването
Всички броеве