80 години културна самодейност към Съюза на глухите в България

В предаването
Всички броеве