Адаптацията към живота на хората, останали инвалиди след произшествия

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве