Афиш – 15 декември 2013

Предаване: Афиш, 15.12.2013

За предаването
Всички броеве