Афиш – 16 декември 2018

Предаване: Афиш, 16.12.2018

За предаването
Всички броеве