Афиш – 16 декември 2018

Предаване: Афиш

За предаването
Всички броеве