Афиш – 12 октомври 2014

Предаване: Афиш, 12.10.2014

За предаването
Всички броеве