Афиш – 23 декември 2018

Предаване: Афиш, 23.12.2018

За предаването
Всички броеве