Афиш – 7 декември 2014

Предаване: Афиш, 07.12.2014

За предаването
Всички броеве