Афиш – 21 декември 2014

Предаване: Афиш, 21.12.2014

За предаването
Всички броеве