Афиш – 16 април 2017

Предаване: Афиш, 16.04.2017

За предаването
Всички броеве