Афористично с Ивайло Цветков - Нойзи

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

За "Ага": "Доживяхме световен български филм. Това е персоналистки филм - човекът е в средата на всичко."

За себе си: "Аз мисля, че съм правилно построен, съответно персонализмът ми е особено близък. Правилно построен значи в центъра на всичко да стои човекът, т.е. да си хуманист и, разбира се, човешкият живот да е висша ценност."

И още: "Как така от държавен популизъм стигнахме до т.н. плутопопулизъм днес..."

Вижте разговора във видеото.