"Агро любопитка” – един различен поглед към кравата

Предаване: Бразди, 22.03.2014

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Животните, които ни хранят и обличат. Съвременният свят често поглежда към тях с леко пренебрежение, а гледната точка почти винаги е прагматична. Но не винаги и не навсякъде това е така. Кравата например. За модерния човек тя е домашно женско говедо, отглеждано предимно за месо, мляко и млечни продукти. Краварството е един от основните клонове на съвременното животновъдство.