Фермерството – личната история на Данчо от Мерданя

Предаване: Бразди, 22.03.2014

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Днес в „Бразди” вижте личната история на Йордан Арменчев от Мерданя за фермерството.