Академиите по изкуствата след промените в Закона за висшето образование

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Законът за вис­шето образование, приет през 1995 г. и поправян 44 пъти, включително и през 2014 г., съдържа редица погрешни постановки и остарели концепции и на практика не е ефективен. Затова през юни Мини­стерството на образованието и науката внесе проект за промени, а в последно вре­ме в Комисията по образованието и науката в Народ­ното събрание депутати от различни парламентарни групи депозираха още няколко законо­проекта.

„Ние наистина имаме необходимост от допълнително финансиране, тъй като нашето обучение е много специфично, почти индивидуално”, обясни ректорът на НМА „П. Владигеров" проф. Димитър Момчилов.

„При нас проблемите са сходни. Ние поддържаме Учебен драматичен театър, Учебен куклен театър. Имаме Учебна киностудия и телевизионно студио. Всичко това го правим с доста малко средства, а нашите студенти трябва да се обучават в реални производствени условия”, коментира проф. Станислав Семерджиев – ректорът на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ).

„И при нас същественото е особеността на учебния процес, който е базиран на директно лично отношение и работа на преподавателя с всеки студент. Тази специфика предопределя правилността на законодателя”, каза Виктор Паунов, художник, зам.-ректор на НХА.