Александър и катаклизмите – изчисленията на един ученик

Предаване: Панорама, 27.03.2020

В предаването
Части от предаването
Всички броеве