Бърколино – 12 октомври 2014

В предаването
Всички броеве